Seminar BDO

Predstvanici Finwelt d.o.o. su 20.12.2017. godine prisustvovali seminaru “Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit i iskustva prve godine primjene pravila o transfernim cijenama u Republici Srpskoj” koje u Banjoj Luci organizovala renomirana revizorska i konsultantska kuća BDO. Najvažnije teme seminara su bile:

– Nova pravila u oblasti obračuna poreske amortizacije

– Nova pravila za priznavanje ispravke vrednosti potraživanja

– Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva

– Analiza problema koji su se pojavili tokom prve godine primene pravila o transfernim cijenama u praksi.

Fotografija preuzeta sa linkedin naloga BDO Srbija.